jewelery art

studio givat haviva-סטודיו גבעת חביבה

הסטודיו ,ממוקם באווירה כפרית ופסטורלית של גבעת חביבה, מתקיימות  קבוצות לימוד קטנות (עד 6 תלמידים) המקנים יסוד והרחבת ידע בתחום הצורפות. יחס, עידוד התפתחות ודמיון אישי ביחד עם האפשרות להכשרה בתחומים נוספים, כמו עיסת נייר ולבד המשולבים היום בתכשיטנות העכשווית, מהווים בית לתלמיד היוצר והאמן.

בסטודיו נתן לרכוש תכשיטים אומנותיים ויתקיימו תערוכות.   סדנאות

the studio -הסטודיו